A10 Mk.I British Cruiser Tank
A10 Mk. Ia Close Support
A10 Mk. Ia British Cruiser Tank
A9 CS Close Support British Cruiser Tank
A9 British Cruiser Tank Mk.I
Pz.Kpfw. IV Ausf. C
Pz.Kpfw. IV Ausf. D
Pz.Kpfw. IV Ausf. B
Pz.Kpfw. II Ausf. b
Pz.Kpfw. III Ausf. B
Pz.Kpfw. II Ausf. A
Pz.Kpfw. IV Ausf. A
StuG III 0-Serie
Pz.Kpfw. II Ausf. a1/a2/a3
Pz.Kpfw. III Ausf. A